PLAZMOVÝ čistiaci stroj

  • JKTECH PLASMA Cleaning Machine

    Plazmový čistiaci stroj JKTECH

    Plazmové čistenie povrchu je proces, pri ktorom sa nečistoty a nečistoty z povrchu vzorky odstraňujú vytvorením vysokoenergetickej plazmy z plynných častíc, bol navrhnutý pre rôzne aplikácie ako čistenie povrchov, povrchová sterilizácia, aktivácia povrchu, zmena povrchovej energie, príprava povrchu na lepenie a priľnavosť, úprava povrchovej chémie.